Selecteer een pagina

Heeft u een vraag over zonnepanelen?

Solarama is al jaren dé specialist voor zonnepanelen in de achterhoek!

Veel gestelde vragen over zonnepanelen
Solarama B.V. is de zonnepanelen specialist. 

Klik op het plusje achter de vraag om het antwoord te bekijken.
Hoe werken Zonnepanelen ?

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnecellen ook wel fotovoltaïsche cellen, afgekort wordt gesproken van PV-systemen. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 10 en 20%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn.

Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

De wijze waarop silicium is verwerkt bepaalt de kwaliteit van het paneel. Er zijn drie soorten, te weten: monokristallijn, polykristallijn en dunne film.

 

  1. Monokristallijn: De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel bestaan uit één kristal. Het oppervlak van monokristallijne zonnecellen heeft geordende elektroden en is egaal zwart. Deze zonnepanelen hebben het hoogste rendement. Monokristallijne zonnepanelen hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristallijne. Deze panelen zijn duurder, maar hebben een hoger rendement per oppervlakte. De beste keuze voor het behalen van een maximale rendement en bij een beperkte ruimte. 
  2. Polykristallijn: In een polykristallijn zonnepaneel bevinden zich zonnecellen die bestaan uit meerdere grove kristallen. Een polykristallijne zonnecel vertoont een soort gebroken schervenpatroon. De polykristallijne zonnepanelen zijn gunstig geprijsd en bieden een redelijk hoog rendement, hoewel minder rendement dan monokristallijne zonnepanelen. Wanneer er genoeg ruimte op een dak aanwezig is, is dit de beste keuze. 
  3. Dunne film: Deze panelen kunnen uit meerdere materialen bestaan zoals CIS-panelen( Copper, Indium, Selenium) of CIGS (Copper Indium Gallium Selenide). Deze panelen hebben tegenwoordig een hoog rendement en zijn esthetisch gezien de mooiste panelen door hun egaal zwarte kleur.In tegenstelling tot de gewone kristallijne panelen leveren de dunne-film zonnepanelen ook zeer goede prestaties bij bewolking en schaduw.
Hoe gaat het koppelen aan het electriciteitsnet ?

De meeste zonnepanelen worden via een omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld sluizen de energie die niet wordt gebruikt, door naar het energiebedrijf. In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit zolang in huis minder elektriciteit wordt gebruikt dan het zonnepaneel levert.

De omvormer zet de gelijkspanning van de zonnepanelen om naar de wisselspanning van het lichtnet.

Andere systemen slaan overtollige energie op in een accu. Daarvoor wordt vooral gekozen op plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. De accu’s moeten natuurlijk voldoende capaciteit hebben om een paar donkere dagen te overbruggen. Deze werkwijze is bekend bij tuinverlichting, waarbij de accu overdag wordt opgeladen en ‘s nachts voor licht zorgt.

Wat zegt een opbrengsttabel zonne-energie nu eigenlijk ?

In bovenstaande tabel is het percentage van het maximum rendement weergegeven afhankelijk van de ligging van de zonnepanelen ten opzichte van het zuiden en de hellingshoek waarin de panelen worden geplaatst.

De meeste daken in Nederland hebben een helling tussen de 30 en 40 graden. In bovenstaande tabel wordt dan al snel duidelijk dat daken met een zuidorientatie (van oost tot west) eigenlijk allemaal geschikt zijn voor zonnepanelen. Daarboven bedraagt het rendementsverlies meer dan 20% en dat tikt door als u bedenkt dat zonnepanelen 25 jaar meegaan. Platte daken hebben meer mogelijkheden als de zonnepanelen in een kleinere hoek kunnen worden geplaatst. Daarnaast is het natuurlijk veel gemakkelijker om zonnepanelen op platte daken te draaien richting de zon.

Met de toepassing van CIS panelen bedragen de rendementsverliezen echter nog minder.

 

 

Wat is de regeling BTW teruggave voor particulieren ?

Het is vanaf nu mogelijk om de BTW van de aankoop en installatie van zonnepanelen terug te vragen. Belastingadviseurs hebben hier veelvuldig overleg over gehad, waaronder ook met de Belastingdienst. Nu heeft de Belastingdienst uitsluitsel gegeven over de kwestie. Enige tijd geleden werden de voorwaarden waar de persoon of onderneming aan moet voldoen om BTW terug te vragen gepubliceerd.

Een van de voorwaarden voor de BTW teruggave is dat iemand een deel van de opgewekte zonnestroom terug levert aan het net. Wanneer zonnepanelen geplaatst zijn, leveren deze overdag meer stroom op dan een huishuishouden nodig heeft. De overige stroom kan dus worden doorgespeeld aan het net. Voor de geleverde stroom wordt een vergoeding vergeven door het energiebedrijf. Dit bedrag wordt meestal verrekend met de energierekening. Het maakt in dit geval niet uit of er een analoge of ‘slimme’ meter wordt gebruikt.

Wanneer iemand aan de voorwaarden van BTW teruggaven voldoet, wordt deze persoon gezien als ondernemer. Over alle stroom die wordt opgewekt moet BTW worden betaald. Dit is lastig te bepalen, daarom zijn er afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Het gaat om vaste bedragen per 1.000 Kwh. De BTW op de aanschaf en installatie van de panelen kan dus worden teruggevraagd, maar voor de opgewekte stroom moet worden afgedragen. De BTW die moet worden betaald is slechts een fractie van de terug te vragen belasting.

Het afdragen van BTW hoeft alleen in het eerste jaar. Na de BTW-teruggave kan er worden afgemeld bij de Belastingdienst. In dat geval hoeft er in de opvolgende jaren geen BTW meer te worden betaald over opgewekte energie. Er vindt dan ook geen communicatie meer plaats met de Belastingdienst. De zonnepanelen eigenaar kan een beroep doen op de kleine ondernemersregeling. Wanneer het BTW-bedrag per jaar minder dan €1.345 bedraagt, hoeft er geen BTW te worden betaald aan de belastingdienst. Dit bedrag is in de praktijk nauwelijks haalbaar.

Eigenaren die al zonnepanelen hebben aangeschaft kunnen ook in aanmerking komen voor een BTW-teruggave. De panelen moeten dan na 20 juni 2013 in gebruik zijn genomen. Voor de meeste particulieren is het complexe materie.Daarnaast is er op de website van de Rijksoverheid een lijst met veel gestelde vragen geplaatst met betrekking tot BTW voor zonnepanelen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van www.btw-zonnepanelen.nl

Is er ook subsidie op zonnepanelen ?

Subsidie voor zonnepanelen is landelijk niet mogelijk. Ondanks dat de subsidiepot leeg is blijft het zeer rendabel om duurzame energie op te wekken doormiddel van zonne-energie.

Soms zijn er ook locale regelingen, bij gemeenten en provincies; kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor meer informatie. Veel gemeente hebben ook een duurzaamheidslening voor dergelijke projecten met een zeer lage rente. Informeer bij uw locale gemeente naar de mogelijkheden.

Opbrengst tabel Zonnepanelen

Solarama B.V. biedt no nonsens kwaliteit zonnepanelen !

In de tabel is het percentage van het maximum rendement weergegeven afhankelijk van de ligging van de zonnepanelen ten opzichte van het zuiden en de hellingshoek waarin de panelen worden geplaatst.

De meeste daken in Nederland hebben een helling tussen de 30 en 40 graden. In bovenstaande tabel wordt dan al snel duidelijk dat daken met een zuidoriëntatie (van oost tot west) eigenlijk allemaal geschikt zijn voor zonnepanelen. Daarboven bedraagt het rendementsverlies meer dan 20% en dat tikt door als u bedenkt dat zonnepanelen 25 jaar meegaan. Platte daken hebben meer mogelijkheden als de zonnepanelen in een kleinere hoek kunnen worden geplaatst. Daarnaast is het natuurlijk veel gemakkelijker om zonnepanelen op platte daken te draaien richting de zon.

 

Bekijk meer product informatie van zonnepanelen systemen
Solarama B.V. is de zonnepanelen specialist. 

Zonnepanelen

Omvormer/Regelaar

Opslag systeem

 

Heeft u een andere vraag? Stel hem dan gerust: 
De specialisten van Solarama helpen uw graag! 

* verplichte velden om in te vullen